Какво е холистична медицина?

През последното десетилетие основните фундаменти на медицината започнаха да се променят и да се завръщат към корените си. Все по-значима роля в съвременния свят заема холистичната медицина. Това е една добре забравена, но пробуждаща се парадигма, относно човешкото здраве, основана на разбирането, че умът, тялото, духът, емоциите, социалните фактори и околната среда са взаимосвързани. „Холистичен“ произлиза от гръцкото „holos”, което означава „цял, цялостен“. Холистичните лекари и терапевти разглеждат човека като единно цяло. Основната цел, е откриването и повлияването върху причината за заболяването. Тя може да е както патоген, така и негативна емоция или фактор от външната среда – неподходяща вода, храна или неустановени алергени.

Може да чуете Холистичната медицина да бъде наричана още интегрална или алтернативна медицина. Това е система от знания, която използва различни природни средства и подходи, за да даде възможност на човека да възвърне оптимално най-доброто си здраве, защото човешкото тяло има забележителни оздравителни способности.

Принципи на Холистичната медицина

⚛ „Преди всичко не вреди“ - Хипократ
⚛ Природата притежава уникални целебни сили.
⚛ Лекуване на пациента като едно цяло.
⚛ Профилактиката е най-добрият лек.
⚛ Постигане на здраве, хармония и емоционален баланс.

Лечебни техники на Холистичната медицина

⚛ Нутрициология - лечение чрез клетъчно хранене.
⚛ Фитотерапия – лечение с билки.
⚛ Хомеопатия – лечение на принципа подобното лекува подобно.
⚛ Биорезонансна терапия.
⚛ Детоксикация – дълбоко пречистване на тялото и всички негови органи.
⚛ Хидротерапия – лечение с вода.
⚛ Изчистване на тялото от натрупани тежки метали и радиация.
⚛ Дихателна гимнастика и подходящ двигателен режим.
⚛ Подмладяване, засилване на жизнената енергия и тонус.

Заяви преглед

За консултация или запазване на час за преглед, свържете се с нас!