БИОРЕЗОНАНСНА КОМПЮТЪРНА ДИАГНОСТИКА С „METATRON METAPATHIA GR HOSPITAL“

П Р О М О Ц И И

5 мета терапии + 1 подарък
10 мета терапии + 2 подарък

Заяви преглед

За консултация или запазване на час за преглед, свържете се с нас!