Биорезонансна терапия

Метатерапията е най-съвременният и бързо развиващият се терапевтичен метод за възстановяване на енергийно-информационната система на тялото. Методът е насочен към корекция на нарушените функции в тялото, посредством електромагнитно въздействие, със строго определени честоти. Целта на биорезонансната терапия е основно да неутрализира патологичните процеси в организма и да активира имунните сили. Процедурата е също като биорезонансната диагностика: неинвазивна, напълно безболезнена и не включва облъчване или инжектиране на химични вещества. 

Същността й се състои в интелигентния и оптимален подбор от страна на Апаратно-програмния комплекс “Metatron Metapathia GR Hospital” на честотата и формата на терапевтичния електромагнитен импулс, чрез който се засилват нормалните, физиологични вибрации и се отслабват патологичните трептения в човешкото тяло. Въздействието е възможно на клетъчно ниво, на ниво орган и върху целия организъм.

Живият организъм като цяло и всички негови системи са източници на електромагнитни трептения в широк спектър от честоти. Различните хора имат свой собствен, индивидуален спектър от честоти и определен енергиен потенциал. Собствените електромагнитни трептения на пациента са разделени на физиологични (хармонични), представен от специфичен честотен спектър за всяка система. Причинителите на заболявания също имат свои честоти. При заболяване, в тялото се формират нови източници на електромагнитни трептения - така наречените патологични (дисхармонични) трептения, които нарушават физиологичния баланс.

В апаратния комплекс от най-ново поколение “Metatron Metapathia GR Hospital” е заложена най-усъвършенстваната и разнообразна екзогенна форма на биорезонансна МЕТА-терапия (мета-честотна терапия за клетъчно възстановяване), посредством която се оказва терапевтично въздействие върху поразените структури, стимулират се възстановителните процеси в организма, регенерацията на тъканите и се обезвреждат инфекциозните причинители и патогени.

Биорезонансната терапия е особено ефективна в случаите, когато е невъзможно да се постигне терапевтичен успех с традиционни методи. Тази уникална терапия съчетава принципите на такива мощни лечебни методи като акупунктура, електропунктура по Фол, хомеопатия, нозодотерапия, изотерапия, невротерапия и много други, без да заменя или отрича някой от тях. 

Клиничната ефективност на биорезонансната терапия е повече от 90%. Курсът зависи от патологията, възрастта на пациента, наличието на съпътстващи заболявания. При остри състояния обикновено са достатъчни до 5 терапевтични сесии; при хронични заболявания в повечето случаи са необходими 5-10 сесии, в отделни случаи –  до 15-20. Впоследствие, за профилактика се препоръчва да се провежда веднъж на всеки три-четири месеца.

Ползи от биорезонансната терапия

☞ Заболявания на ендокринната , дихателната система, сърдечно-съдовата система, храносмилателната, гинекологични и урологични заболявания, нарушения на съня, заболявания на нервната система от различен характер, емоционални смущения.

☞ Мощен терапевтичен и възстановяващ ефект върху цялото тяло.

☞ Унищожава патогени от различен характер.

☞ Безболезненна и безвредна, не изисква перорално лечение, напълно съвместима с други терапии.
☞ При отслабена имунната система на малки деца и възрастни хора.

☞ При симптоми с болка с неизяснен произход.

История:

За основоположник на биорезонансната терапия може да бъде считан гениалният американски медик, учен и изобретател, от немски произход, Д-р Роял Реймънд Райф  (16 май 1888 – 5 август 1971) . Той създава микроскоп, с който наблюдава вируси и бактерии на живо, което му позволява да открие честотата на електромагнитната вълна, при която наблюдаваният микроорганизъм бива унищожен. Облъчването на обектите той извършва с лампа от типа на рентгеновите, но напълнена с инертен газ (хелий, аргон) без да произвежда рентгенови лъчи. Така с определена честота, пръв успява да премахне  микроорганизмите, умиращи от резонанса с нея. По-късно създава и уред за енергийно лечение на същия принцип, наречен на негово име. За съжаление, практиката и кариерата на Д-р Райф, са буквално унищожени от съдебната система и официалната медицинска общност в САЩ по това време, и той умира в забвение.

По-късно неговото дело е продължено от Д-р Хулда Регер Кларк  и немският лекар Франс Морел, който през 1977 г. дава научна обосновка на  принципа. В продължение на 20 години, в процеса на своята научна и практическа дейност, той разкрива, че всеки човек има индивидуален спектър от честоти, които могат да бъдат използвани в терапията. Морел комбинира медицинското и инженерно развитие на метода, използвайки собствените електромагнитни трептения на пациента, с които помага да се възстановят защитните и регулаторните възможности на тялото.

Според източника на електромагнитни трептения, науката разграничава два основни вида биорезонансна терапия:

Ендогенна биорезонансна терапия, със собствените електромагнитни трептения на човешкото тяло.

Екзогенна биорезонансна терапия  - това е терапия с външни сигнали, с които отделни органи и системи на човешкото тяло влиза в резонанс.

Вашият уговорен и предварително записан час важи при предплащане 30% от сумата на услугата.

Това са нашите банкови реквизити:

МЕТА ХОЛИСТИКА ЕООД

IBAN: BG66BPBI79261067050801

Пощенска Банка

Заяви преглед

За консултация или запазване на час за преглед, свържете се с нас!

<
>